Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Akagami no Shirayukihime – Up ep 11&12 [END]

  1. Railgun

    Tháng Mười 14, 2015 at 3:30chiều

    Mất công down 10 tập đầu của nhóm, đến tập 11 với 12 lại up mỗi hardsub, thôi qua nhóm khác down vậy.

  2. Minova

    Tháng Mười 14, 2015 at 7:21chiều

    MÌnh cũng khoái bản raw mkv hơn để sưu tầm cho đủ bộ cùng 1 format :3 xem cho đẹp

Your email will not be published. Name and Email fields are required