Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Black Bullet – Ep 04

  1. votri

    Tháng Năm 4, 2014 at 9:15chiều

    đánh nhanh quá, trong manga hay hơn nhiều, tưởng đâu em loli thông minh về phe anh main luôn chứ chứ, ai ngờ ra đi luôn

Your email will not be published. Name and Email fields are required