Japanese: ビッグオーダー
Loại: TV
Số tập: Không rõ
Ngày chiếu: 16/4/2016
Lên sóng: Thứ 7 vào 01:40 (JST)
Producers: Lantis, Rakuonsha
Studios: Asread
Chuyển thể: Manga
Thể loại: Action, Shounen, Super Power
Độ lâu: 24 phút 1 phát
Rating: 18 công trừ nhân chia :v
Thành viên
Trans: Hương
Edit: Hắc
Encode: Khanh
Nội Dung
Thanh niên hồi nhỏ chơi ngu ước mơ hủy diệt thế giới, ai dè đâu điều ước trở thành hiện thật, 10 năm sau khi chơi ngu, giờ bé đã lớn khôn và đi dùng sức mạnh của mình để sửa sai :v