Tên: Black★Rock Shooter
Kanji: ブラック★ロックシューター

Thông tin

Kiểu: TV
Số tập: 8
Tình trạng: đã ra 6 ep (sẽ hackspeed để bắt kịp)
Ngày ra: 28-1-2012
Thể loại: Action, Drama, School, Slice of Life
Thành viên
Trans: giathinh_vtvn(3F)
Edits: Hắc, giathinh_vtvn(3F)
Encode+Upload: Hắc

Trang chủ: http://zingfansub.net/ 

      http://vnjp.us