Chương 1: Cái bẫy

Cuối tháng chín. Chiều thứ bảy. Sau giờ học..

Trong một khu rừng cách con đường nối giữa trường cao trung và sơ trung năm phút đi bộ.

Cầm trên tay cái xẻng, tôi cố gắng làm một cái bẫy trong khi người phủ đầy bùn đất.

Cái hố này chắc chắn là sâu hơn nhiều so với chiều cao của một con người.