Tên romaji: Chaos Dragon: Sekiryuu Senyaku
Tên Eng: Red Dragon War
Tên Việt: Cuộc chiến Rồng đỏ
Tên Kanji:: ケイオスドラゴン 赤竜戦役

Thông tin

Kiểu: TV
Số tập: Chưa rõ
Tình trạng: Chưa ra
Ngày ra:20/6/ 2015 đến ?
Nhà sản xuất: Silver Link, Connect
Thể loại: Action, Fantasy, Supernatural
Nhân Lực
Trans: Xì Cúc
Editor: Chauvanthinh14
Encode: Khanhkhanh
Upsoftsub: Diputs
Nội dung: