Lên hàng 😀

P/s: Rất cảm ơn sự giúp đỡ của thành viên hội yêu mạt chược Nhật Bản đã giúp mình giải quyết câu liên quan đến mạt chược Nhật

Giải thích luôn cho ai xem không hiểu:

Shousangen: bài gồm 2 bộ rồng và 1 đôi rồng (4 điểm)
Honitsu: bài gồm 1 chất và các bộ rồng hoặc gió (2 điểm với bài này)
Toitoi: tất cả các bộ đều là bộ 3/4 quân giống nhau (2 điểm)
Dora: quân bài thưởng (3×1 điểm)
Sanbaiman: Tên gọi cho bài có 11-12 điểm, trị giá 36000 với người làm cái

Linkdown