https://c1.staticflickr.com/1/911/39994909670_07fe6936fb_z.jpg
Tên tiếng Anh: Colorful The Motion Picture
Tên khác: Colourful
Tên Nhật: カラフル
Thông tin
Kiểu: Movie
Số tập: 1
Tình trạng: Hoàn thành
Ngày ra:21/8/2010
Nhà sản xuất: Aniplex, Sony Music Entertainment
Giấy phép chuẩn: Sentai Filmworks
Hãng phim: Sunrise, Ascension
NGuồn: Novel
Thời lượng: 2 tiếng 7 phút.
Hạn chế: 13+
Nhân lực:
Dịch thuật: Tờ
Chỉnh sửa: Chauvanthinh14
Mã hóa phim: Khanhkhanh