https://lh3.googleusercontent.com/GGuE-6OhlbEMWVven13Bx6BWDkJDatUEBXaOByGdpZmxWmtkDpsvmNB3VJhJ1oJqYymEDXeD6HIikGvUUKNTkKVQHI16iP-43IyvrZ5B=w1920-h1080-no

Ep 04 lên sọt 😀

P\s: Bộ này khá khó dịch do có nhiều thuật ngữ chuyên môn nên tiến độ sẽ chậm 1 chút để edit kĩ. Ngoài ra theo như tra bản jap thì 2 đứa chị em song sinh, Ady là chị còn Chid là em nên từ ep này trờ đi sẽ đổi lại xưng hô các ep trước sẽ fix khi làm bản hardsub.

Linkdown