Chú thích nhẹ trong phim

六根清浄(Rokkon shojo): Lục Căn Thanh Tịnh
Lục căn là gì?
Nói một cách gọn ghẽ: lục là sáu, căn là giác quan. Trên phương diện hình thức, con người có năm giác quan: – mắt (nhãn căn) – tai (nhĩ căn) – mũi (tỷ căn) – lưỡi (thiệt căn) – thân (thân căn) Trên phương diện tinh thần con người có Ý (ý căn) ghép vào thành lục căn. Dẫu ta định nghĩa rằng lục là sáu, căn là giác quan, nhưng gọi là sáu căn thì nghe được, nhưng nói là sáu giác quan thì lại không ổn lắm, bởi thông thường người ta hay gọi “giác quan thứ sáu” là sự linh cảm, mà sự linh cảm thì vượt xa hơn phạm trù của ý căn.
“Sáu Căn thanh tịnh” tức là: Mắt nhìn thấy hình sắc nhưng không bị sắc-trần làm giao động, tai nghe âm thanh nhưng không bị thanh-trần làm giao động, mũi ngửi mùi hương nhưng không bị hương-trần làm giao động, lưỡi nếm mùi vị nhưng không bị vị-trần làm giao động, thân không bị xúc-trần làm giao động, và ý cũng không bị pháp-trần làm giao động, không bị cảnh giới làm lay chuyển tức là Tam-Muội, cũng gọi là Ðịnh. Mắt không đắm sắc tai không nghe lời nghọt ngào cay đắng thị phi mủi không đắm hương trần miệng không thèm món ngon vật lạ thân không dắm nhiểm dục lạc ý không nghỉ ác làm chủ lục căn tức tâm thanh tịnh

English: Kabaneri of the Iron Fortress
Japanese: 甲鉄城のカバネリ
Loại: TV
Số tập: Không rõ
Ngày chiếu: 8/4/2016
Lên sóng: Thứ 6 vào 00:55 (JST)
Producers: Fuji TV
Studios: Wit Studio
Thể loại: action, drama, fantasy
Độ lâu: Tầm 24 phút 1 phát
Rating: R – 17+ (Bạo lực & Thô tục)
Thành Viên
Trans: Khoai Mốc
Edit: Hắc
Encode: Khanh
Upload Mux: Vếu
Nội Dung
Trên quốc đảo Hinomoto, con người phải ẩn mình trong pháo đài được gọi là “Trạm” chống lại mối đe dọa xác chết với trái tim thép gọi là “Kabane.” Chỉ có đầu máy xe lửa bọc thép được gọi là “Hayajiro” đi giữa các trạm.
 Update Hardsub