photo 6511.jpg
Tên tiếng Anh: Magical Sisters Yoyo & Nene
Tên romaji: Majocco Shimai no Yoyo to Nene
Tên Nhật: 魔女っこ姉妹のヨヨとネネ
Thông tin
Kiểu: Movie
Số tập: 1
Tình trạng: Hoàn thành
Ngày ra: 28/12/2013
Thể loại: Fantasy, Magic
Thời lượng: 1 tiếng 40 phút
Hạn chế: Dành cho mọi lứa tuổi
Thành viên
Trans: Bi
Edit: Chauvanthinh14
Encode: Khanh khanh
Note: Quà noel thứ 2 không thể bỏ qua 😀
Nội dung
Bí mật, nhưng nếu ai là fan của dòng Ghibli chắc chắn không thể bỏ qua. Và những ai chưa biết thì nên down xem đi 😀