Tên chính: Mashiro-iro Symphony, The color of lovers
Tên nhật: ましろ色シンフォニー -The color of lovers

Thông tin

Kiểu: TV
Sô tập: Unknown

Ngày ra:  5-10-2011 đến ?

Nhà sản xuất:
Manglobe
Thể loại:
Drama, Romance

 Thành viên

Trans: Hime-sama
Check+upload:chauvanthinh14
Nội dung
Một ngày, ngôi trường của Shingo kết hợp với một trường nữ. Là một trong những học sinh được chọn, Shingo tạm thời vào học tại trường nữ cho đến khi hai ngôi trường chính thức sát nhập. Cậu gặp được nhiều cô gái rất đặc biệt ở đó, nhưng tất cả đều không thích nam sinh. Để cải thiện mối quan hệ giữa họ, Shingo đã rất cố gắng, và…