Các bạn vào đây báo link die link

Pass giải nén: zingfansub

Lưu ý check Danh Sách Link đã Re-Up trước khi thông báo!!!

link fix update ngày 06/10/12

[spoiler show=”Danh Sách Link đã Re-Up”]

Mirai Nikki Ep-14 720p480p
Freezing SpecialSp 1080p  by [葛努伊]™Katsura Nuitis™

[/spoiler]

 

 

MEGAUPLOAD

[Zing Fansub] No.6 Ep1 (1280×720 x264 AAC).mkv
[Zing Fansub] No.6 Ep2 (1280×720 x264 AAC).mkv
[Zing Fansub] No.6 Ep3 (1280×720 x264 AAC).mkv
[Zing Fansub] No.6 Ep4 (1280×720 x264 AAC).mkv
[Zing Fansub] No.6 Ep5 (1280×720 x264 AAC).mkv
[Zing Fansub] No.6 Ep6 (1280×720 x264 AAC).mkv
[Zing Fansub] No.6 Ep7 (1280×720 x264 AAC).mkv
[Zing Fansub] No.6 Ep8 (1280×720 x264 AAC).mkv
[Zing Fansub] No.6 Ep9 (1280×720 x264 AAC).mkv
[Zing Fansub] No.6 Ep10 (1280×720 x264 AAC).mkv
[Zing Fansub] No.6 Ep11 (1280×720 x264 AAC).mkv

ENTERUPLOAD

[Zing Fansub] No.6 Ep1 (1280×720 x264 AAC).mkv – 319.2 MB
[Zing Fansub] No.6 Ep2 (1280×720 x264 AAC).mkv – 319.3 MB
[Zing Fansub] No.6 Ep3 (1280×720 x264 AAC).mkv – 319.3 MB
[Zing Fansub] No.6 Ep4 (1280×720 x264 AAC).mkv – 267.1 MB
[Zing Fansub] No.6 Ep5 (1280×720 x264 AAC).mkv – 267.1 MB
[Zing Fansub] No.6 Ep6 (1280×720 x264 AAC).mkv – 267.1 MB
[Zing Fansub] No.6 Ep7 (1280×720 x264 AAC).mkv – 267.1 MB
[Zing Fansub] No.6 Ep8 (1280×720 x264 AAC).mkv – 267.3 MB
[Zing Fansub] No.6 Ep9 (1280×720 x264 AAC).mkv – 245.2 MB
[Zing Fansub] No.6 Ep10 (1280×720 x264 AAC).mkv – 235.0 MB
[Zing Fansub] No.6 Ep11 (1280×720 x264 AAC).mkv – 201.5 MB