Ep cuối lên hàng 😀

P\s: Ở ep này eng có câu Charismatic Leader hiện tiếng Việt chưa có khái niệm tương ứng. Nó ám chỉ Người lãnh đạo là người thu hút được những người đi theo nhờ uy tín và sự thu hút của cá nhân người đó chứ không dựa vào các dạng quyền lực bên ngoài.

– Nên sau khi đắn đo suy nghĩ tôi quyết định dịch là Phong thái, nên khi xem tới câu có từ phong thái* thì tự hiểu nhé :))

Update hardsub