Tên Nhật: UN-GO アン ゴ

Thông tin

Dạng: TV

Số tập: 11

Tình trạng đang chiếu

Ngày ra: 14-10-2011 đến?

Sản xuất: Bones

Thể loại: Mystery

24 phút 1 ep

Tuổi: R – 17+ (violence & profanity)

Thành viên

Trans: Hime-san

Edit + Upload: chauvanthinh14