Các bạn vào đây báo link die link

Pass giải nén: zingfansub

Lưu ý check Danh Sách Link đã Re-Up trước khi thông báo!!!

link fix update ngày 06/10/12

[spoiler show=”Danh Sách Link đã Re-Up”]

Mirai Nikki Ep-14 720p480p
Freezing SpecialSp 1080p  by [葛努伊]™Katsura Nuitis™

[/spoiler]

 

 

Đạo diễn:Higuchinsky

Kịch bản:Junji Ito (manga), Kengo Kaji (supervising screenwriter), and 2 more credits »

Diễn viên:Eriko Hatsune, Fhi Fan and Hinako Saeki

Thể Loại: Côm mén đì | Hố rồ

Ngày xuất: 11 Tháng 2 2000

Nội dung

Hack và Speed cùng đú và giới thiệu bộ phim rất chi là xoắn :-“. Bạn nào yếu chym tim thì cân nhắc trước khi xem
Staff

Trans+Edit: Speed

Encode+Upload: Hack