Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Danganronpa – The Animation – Ep 05

 1. yanaro

  Tháng Tám 5, 2013 at 9:22chiều

  Tem của đại hiệp =))

 2. Caoboi97bop

  Tháng Tám 5, 2013 at 9:22chiều

  tem 2 do mạng lag :fapa:

 3. lele123

  Tháng Tám 5, 2013 at 9:53chiều

  ặc nhìn kinh thế X_X X_X

 4. Red Alert

  Tháng Tám 5, 2013 at 9:55chiều

  nhỏ này vầy ko bit ai dám giết nó , sợ nó thủ tiêu lại thì khổ

 5. Yuuki Kyo

  Tháng Tám 6, 2013 at 10:06chiều

  Koi Bộ này chỉ mỗi nhỏ này là mình ko thik !!! Nhìn Điên điên sao ấy :))

Your email will not be published. Name and Email fields are required