Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Gokukoku no Brynhildr – Ep 05

  1. Black_Bullet

    Tháng Năm 11, 2014 at 8:28chiều

    Vữa xuất hiện đã die sớm. Vâng, bộ này char chả mấy ai thọ 🙁

Your email will not be published. Name and Email fields are required