Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “K – Ep 11

  1. Thunder

    Tháng Mười Hai 19, 2012 at 3:59chiều

    Tên bộ Anime này chỉ mỗi “K” thôi hả bạn ? Mình xem đến tận ep 11 mới bắt đầu “thấm” =]

  2. hannyo

    Tháng Mười Hai 20, 2012 at 4:28chiều

    link dow meadia fire bam z cu doi` login la sao z help me :((

Your email will not be published. Name and Email fields are required