K: Missing Kings Movie BD

Tên: K (Movie) K-Project Movie, K-Project Sequel
Tên Japan: K MISSING KINGS

Thông tin

Kiểu: Movie
Số tập: 1
Tình trạng: Hoàn thành
Ngày ra:12/6/2015
Thời lượng: 1h15p
Thành viên
Trans: AlexMercy (Lính đánh thuê)
Editor: Chauvanthinh14
Encode: Khanhkhanh
Nội dung
Xem khắc rõ :))
Linkdown

1080
720

Bình luận Facebook

Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “K: Missing Kings Movie BD

  1. AniTP

    Tháng Sáu 27, 2015 at 9:13chiều

    Sao tải 100% rồi về bị hỏng là sao vậy Ad

Your email will not be published. Name and Email fields are required