Kangoku Gakuen – Prison School – Ep 8&9

Lên hàng 😀

P/s: Thằng cờ hó này đúng là may mắn nhất team =))

Update Hardsub

Ep 08

4shared | 720mux | 4share | Mega | GG | Fshare

Ep 09

4shared | 720mux | 4share | Mega | GG | Fshare

4share | Fshare

Bình luận Facebook

Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Kangoku Gakuen – Prison School – Ep 8&9

  1. Twins

    Tháng Chín 12, 2015 at 12:44sáng

    sắp có live action của phim này rồi, cảnh này lên live action nó thế nào nhỉ =))

Your email will not be published. Name and Email fields are required