Kantai Collection – KanColle – Ep 02

 photo Leopard-RawsKantaiCollection-KanColle-02RAWMX1280x720x264AAC_001_13202.png
Lên hàng 😀
P/s: Bộ này vếu nhiều dã man :))
Linkdown

Mixture | 720mux | 4share | Mega | GG | Fshare

Bình luận Facebook

Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Kantai Collection – KanColle – Ep 02

  1. TTT

    Tháng Một 17, 2015 at 9:03sáng

    Bộ này có main nam và chút romance nào không hay toàn nữ bạn?

Your email will not be published. Name and Email fields are required