Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Kokoro Connect – Ep 7

 1. §ųßℤȩƦøḈĶ

  Tháng Tám 21, 2012 at 1:37sáng

  Tem phát rồi đi ngủ, thx nhóm :-h

 2. Steve

  Tháng Tám 21, 2012 at 6:31sáng

  Trong season, thík nhất cái anime này.

 3. Wind

  Tháng Tám 21, 2012 at 11:50sáng

  hard muôn năm….đợj hard rùj xem lun 😀

 4. nenenenene

  Tháng Tám 22, 2012 at 2:43chiều

  hôm qua down được part 1, hôm nay link part 2 bị hỏng ~x( , chắc đợi hard quá

Your email will not be published. Name and Email fields are required