Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Koutetsujou no Kabaneri – Ep 03

  1. celebiwind

    Tháng Năm 2, 2016 at 7:38chiều

    em đó đó còn hỏi gì nữa -_- xõa thẳng tóc ra thôi mà

Your email will not be published. Name and Email fields are required