Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Medaka Box – Ep 03

  1. v

    Tháng Năm 30, 2012 at 8:03sáng

    chà thớt delay bộ này hơi bị lâu đấy,kỳ sau phải thả boom mới được đó :))

  2. evaasuka

    Tháng Sáu 1, 2012 at 5:58chiều

    đẩy nhanh tien độ len đi bác :((

Your email will not be published. Name and Email fields are required