Mirai Nikki – ANOTHER:WORLD – Ep 2

Đổi gió:noixau2:

Thi thố đến nơi nên cố gắng delay ngày 1 ep vậy :troll7:

720p Hardsub

Part1 | Part2 | Part3

480p

Part1 | Part2

Bình luận Facebook

Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Mirai Nikki – ANOTHER:WORLD – Ep 2

  1. ...βΪѲŁѲĢΪCĄŁ..βѲṀβŞ...

    Tháng Năm 21, 2012 at 9:59chiều

    Này thì tem main nữ xấu quá đề nghĩ drop gấp , sẽ tạm nhưng coi phim này cho đến khi thấy main nữ mặc đồ bơi >:)

  2. eeeeee2011tiger

    Tháng Năm 22, 2012 at 10:25chiều

    Thanks, vẫn tiếp tục xem, nhưng vẫn nghĩ nguy cơ cái này fail là rất cao 😕

Your email will not be published. Name and Email fields are required