Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “No Game No Life – Ep 04

  • Yanaro

   Tháng Năm 7, 2014 at 11:08sáng

   Đề nghị bé hạn chế tự sướng!

   • ·÷[Shinigami]÷·

    Tháng Năm 7, 2014 at 9:30chiều

    thế bên cái DAL 4 là cái mom gì thế :))

Your email will not be published. Name and Email fields are required