Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “One punch Man – Ep 03

  1. Haru

    Tháng Mười 29, 2015 at 12:05sáng

    cám ơn sub nhiều, đợi bữa giờ mòn mỏi !!

  2. huy

    Tháng Sáu 12, 2017 at 7:40chiều

    link google bị khóa rồi chủ thớt ơi 🙂

Your email will not be published. Name and Email fields are required