Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Rinne no Lagrange Ep 3

  1. kintama

    Tháng Hai 5, 2012 at 1:39chiều

    Thank nhóm nhiều và … tem là của ta

  2. long

    Tháng Mười Hai 10, 2018 at 12:04sáng

    có thể remake lại tác phẩm này không, nếu được làm luôn mấy OVA luôn cho hay.

Your email will not be published. Name and Email fields are required