Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Strike the Blood – Ep 17

  1. Shinigami_E4S

    Tháng Hai 8, 2014 at 7:19chiều

    tem 3 chứ nhầm =))

  2. kirikono

    Tháng Hai 9, 2014 at 9:23sáng

    link mega lỗi hay sao mà tải mấy lần đều ko đk ???

Your email will not be published. Name and Email fields are required