Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Suisei no Gargantia – Ep 05

  1. OoIRSoO

    Tháng Năm 8, 2013 at 9:44sáng

    Oh có hàng rồi, thanks ^^

  2. RainRain

    Tháng Năm 8, 2013 at 7:52chiều

    Oh yea. đợi cả tuần rùi. Thank zing nhìu nhé.

Your email will not be published. Name and Email fields are required