Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Suisei no Gargantia – Ep 12

  1. Kaito

    Tháng Sáu 24, 2013 at 10:19chiều

    Tờ em tem :@). Ui mạng lag như có con gà chạy trên nóc nhà :))

Your email will not be published. Name and Email fields are required