Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Sword Art Online II – Ep 13

  1. Twins

    Tháng Chín 29, 2014 at 12:41sáng

    tác giả có vẻ thích thể loại r*pe nhở, mỗi phần đều phải có một bé sắp bị r*pe rồi mới cho Kirito đến cứu -.-

  2. Shaorankun

    Tháng Chín 29, 2014 at 6:20chiều

    tập này quá hay căng mắt tập trung coi ức chế theo từng giây :))

Your email will not be published. Name and Email fields are required