Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Sword Art Online II – EP 22

  1. hoathan40000

    Tháng Mười Hai 7, 2014 at 7:15chiều

    Mình đã đọc light novel trước nên không bất ngờ.

  2. L|S

    Tháng Mười Hai 8, 2014 at 10:38sáng

    Chờ từ tập 18 tới giờ vẫn chưa thay ED hả ad

Your email will not be published. Name and Email fields are required