Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Tamako Market – Ep 04

  1. assassin2811

    Tháng Hai 5, 2013 at 8:50sáng

    tưởng bé Anko thích bé đẹp trai kia, ai ngờ thích bé mắt kính ;))

  2. Thịnh

    Tháng Hai 5, 2013 at 9:08sáng

    chưa xong nợ đâu. Còn harsub nữa chứ 🙂

Your email will not be published. Name and Email fields are required