Time To Re-up

Các bạn ghi tên các bộ cần upload lại vào đây theo STT.
Lưu ý các bạn ghi theo thứ tự và check trước khi ghi.
Thời gian re-up sẽ bắt đầu từ 23/6.
Ghi bộ cần re-up vào đây:
https://docs.google.com/…/1j4Vpt4mPGd_uGXIPReS_SDKnx4…/edit…
P/s: nếu có vấn đề gì hãy để lại cmt cho tụi mình biết nhé.
Hãy để lại like cmt để bọn mình thêm động lực nhé! 

Bình luận Facebook

Có thể bạn sẽ thấy thích...

Your email will not be published. Name and Email fields are required