Tokyo Ghoul A – Ep 07&8

Lên hàng 😀

P\s: Giờ thì đã rõ mọi chuyện :))

Hardsub

4share | Fshare

Bình luận Facebook

Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Tokyo Ghoul A – Ep 07&8

  1. Nguyễn Anh Tú

    Tháng Ba 5, 2015 at 11:54chiều

    Không có hàng mkv hả bn?

Your email will not be published. Name and Email fields are required