Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Tokyo Ghoul – Ep 05

 1. McTunel

  Tháng Tám 2, 2014 at 5:17chiều

  tem 2 hehehe chậm có 5p :v

 2. Yanaro

  Tháng Tám 2, 2014 at 6:26chiều

  cắn có 1 miếng bé tẹo mà nó bảo là no :-j

 3. bethungkeo

  Tháng Tám 2, 2014 at 9:22chiều

  thôi bên đây dow ko nói rồi các bạn ơi 🙁

 4. ihenrytn

  Tháng Tám 3, 2014 at 1:52sáng

  k down nổi bằng link này luôn @@!

 5. thefoxy

  Tháng Tám 3, 2014 at 1:28chiều

  càng xem càng thấy hãi cái thằng sành ăn… cảm giác gai gai như kiểu thấy 1 thằng ma cô đang tìm cách lừa gái 1 lần rồi thôi à

Your email will not be published. Name and Email fields are required