Triage X – OVA (11) BD 1080 [Hoàn Thành]

https://lh3.googleusercontent.com/3_8IEBi8alRUPvR_o-1oX4_dq787tTaqyw1r73i6OkR9FHQL0IQ98c42BN65InaOhmZzI0QerNKfkYJ4E05SAT_EpBCPmkMozAS2CCJt=w1088-h1500-no

Quà quà :3

P\s: sau thời gian dài chờ đợi và đây là bản sub từ eng chuẩn chúc các bạn cuối tuần ngắm vếu + quay tay vui vẻ 😀

Lindown

4share | Fshare

Bình luận Facebook

Có thể bạn sẽ thấy thích...

Your email will not be published. Name and Email fields are required