Time To Re-up

Time To Re-up

Các bạn ghi tên các bộ cần upload lại vào đây theo STT.
Lưu ý các bạn ghi theo thứ tự và check trước khi ghi.
Thời gian re-up sẽ bắt đầu từ 23/6.
Ghi bộ cần re-up vào đây:
https://docs.google.com/…/1j4Vpt4mPGd_uGXIPReS_SDKnx4…/edit…
P/s: nếu có vấn đề gì hãy để lại cmt cho tụi mình biết nhé.
Hãy để lại like cmt để bọn mình thêm động lực nhé!