School Rumble ss1 Ep 22–>26 [Hoàn Thành]

School Rumble ss1 Ep 22–>26 [Hoàn Thành]

Vậy là sau một thời gian ngâm dấm quá lâu ss1 school rumble đã kết thúc , cảm ơn các bạn đã theo dõi trong thời gian qua. Cảm ơn ^^

Episode 22 Part 1 | Part 2 Download Mediafire
Episode 23 Part 1 | Part 2 Download Mediafire
Episode 24 Part 1 | Part 2 Download Mediafire
Episode 25 Part 1 | Part 2 Download Mediafire
Episode 26 Part 1 | Part 2 Download Mediafire