Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Glasslip – EP 12

  1. TTT

    Tháng Chín 26, 2014 at 8:38sáng

    Ad ơi ep 4,5,6 chưa có hardsub. Ad up lên luôn nhé.

  2. vuathanhrong2412

    Tháng Chín 27, 2014 at 12:20sáng

    ko có muxsub à bạn?

Your email will not be published. Name and Email fields are required