Grisaia no Rakuen – Ep 05

Lên hàng 😀

P/s: Giờ thì đổi tua, các nàng sẽ cứu chàng :))

Update Hardsub

4shared | 720mux | 4share | Mega | GG | Fshare

4share | Fshare

Bình luận Facebook

Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Grisaia no Rakuen – Ep 05

  1. kihero

    Tháng Năm 20, 2015 at 9:08chiều

    Vâng, cuối cùng thằng main cũng đã có chỗ nương tựa

Your email will not be published. Name and Email fields are required