Mirai Nikki up ep 05—->10

Ep 05

Ep 05

Hardsub
720 Part1 | Part2
Ep 06

Ep06
720 Mux
Part1 | Part2 
Hardsub
720 Mediafire
Part1 | Part2
480 
Bản Hardsub v2
bản trên chỉ bị thiếu bản dịch ED thôi, nhưng encode quyết định làm lại
720 Part1 | Part2 
480 
Ep 07

Ep 07
720 Mux
Part1 | Part2 
Hardsub
720 Part1 | Part2
480 

Ep 08
720 mux
Part1 | Part2
Hardsub
720: Part 1||Part 2
MU
480: MF || MU
Ep 09
720 mux

Part1 | Part2
Hardsub
720:
Part 1||Part 2
MU
480: MF || MU
Ep10
720 mux
Part1 | Part2
720: Part 1||Part 2
MU
480: MF || MU

Bình luận Facebook

Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Mirai Nikki up ep 05—->10

  1. Hoàng

    Tháng Tư 17, 2012 at 9:28chiều

    Link Ep 5 die rùi bác nào có lòng tốt Reup em cái T_T

Your email will not be published. Name and Email fields are required