Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Mob Psycho 100 – Ep 06

  1. long

    Tháng Một 31, 2019 at 6:40sáng

    Có ai trong nhóm sub làm nốt bộ này không, đang hay mà coi bản dịch của nhóm sub khác không quen mắt. Xin cám ơn.

Your email will not be published. Name and Email fields are required