Nhắc nhở Trans cách setting Unikey không gây “nát” font sub

Tình hình rất là khẩn cấp, và buộc phải làm gấp bài này để nhắc trans tránh setting như hình bên trên vì có thể gây lỗi hỏng font hoàn toàn và giết “Edit” 1 cách tàn nhẫn nhất -_-!.
– yêu cầu các trans tuyệt đối không chọn ô “đặt dấu oà, uý (thay vì òa, úy) vì sẽ gây ra lỗi “nát” font sub toàn bộ. Và đó là lỗi mà Edit sợ nhất vì éo thể edit dc và phải ngồi gõ lại toàn bộ sub từ đầu đến cuối (Fuck my life)!!!!

“Kính” mong toàn bộ trans trong nhóm chỉnh setting như hình và bỏ chọn những gì tôi nói, để góp phần giúp edit sống thọ hơn -_-!

Bình luận Facebook

Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Nhắc nhở Trans cách setting Unikey không gây “nát” font sub

  1. Kurumi Tokisaki

    Tháng Mười 22, 2014 at 1:15sáng

    Thảo nào mà encode thấy lỗi sạch cả tưởng do font -_-

Your email will not be published. Name and Email fields are required